content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Bescherming van de euro

 1. Aanbeveling van de ECB van 7 juli 1998 betreffende de vaststelling van bepaalde maatregelen ter vergroting van de rechtsbescherming van eurobankbiljetten en -munten (ECB/1998/7), PB C 11 van 15.1.1999, blz. 13.
 2. Richtsnoer van de ECB van 7 juli 1998 betreffende bepaalde bepalingen met betrekking tot eurobankbiljetten, zoals gewijzigd op 26 augustus 1999 [oorpspronkelijk gedateerd 26 augustus 1998, maar gecorrigeerd per rectificatie(PB L 287 van 14.11.2000, blz. 68)] (ECB/1999/3), PB L 258 van 5.10.1999, blz. 32.Aanvullende informatie
  1. Inofficiële geconsolideerde tekst [zoals gerectificeerd middels een in PB L 287 van 14.11.2000, blz. 68 gepubliceerd corrigendum, en gewijzigd bij Richtsnoer ECB/2003/5]. Samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen 26.3.2003.
 3. Besluit van de ECB van 8 november 2001 betreffende bepaalde voorwaarden met betrekking tot toegang tot het Volgsysteem voor Valsemunterij (VSV) (ECB/2001/11), PB L 337 van 20.12.2001, blz. 49.
 4. Overeenkomst tussen de Europese Politiedienst (Europol) en de ECB  PB C 123 van 17.4.2015, blz. 1.Aanvullende informatie
 5. Sjabloon voor overeenkomst tussen de ECB en de [nationale centrale bank van het toetredende land] PB C 160 van 9.7.2003, blz. 7.
 6. Samenwerkingsovereenkomst tussen de ECB en de Internationale Criminele Politieorganisatie - Interpol -  PB C 134 van 12.5.2004, blz. 6.
 7. Aanbeveling van de ECB van 6 oktober 2006 betreffende de vaststelling van bepaalde maatregelen om eurobankbiljetten effectiever te beschermen tegen valsemunterij (ECB/2006/13), PB C 257 van 25.10.2006, blz. 16.
 8. Besluit van de ECB van 16 september 2010 inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten  (ECB/2010/14), PB L 267 van 9.10.2010, blz. 1.
  1. Besluit van de ECB van 7 september 2012 tot wijziging van Besluit ECB/2010/14 inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten (ECB/2012/19), PB L 253 van 20.9.2012, blz. 19.
  2. Besluit (EU) 2019/2195 van de ECB van 5 december 2019 tot wijziging van Besluit ECB/2010/14 inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten (ECB/2019/39), PB L 330 van 20.12.2019, blz. 91.
  3. Besluit ECB/2010/14. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door het Publicatiebureau van de Europese Unie PB L  van 25.3.2020, blz. .