content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Нашите мерки във връзка с пандемията от коронавирус

Ние в ЕЦБ въведохме набор от мерки в областта на паричната политика и банковия надзор, за да смекчим въздействието на пандемията от коронавирус върху икономиката на еврозоната и да подкрепим всички европейски граждани.


„В извънредни времена се изискват извънредни действия. За нашия ангажимент към еврото не съществуват ограничения. Решени сме да използваме пълния потенциал на нашите инструменти в рамките на възложения ни мандат.“

Кристин Лагард, председател на ЕЦБ


Нашите мерки в подкрепа на икономиката на еврозоната

Помагаме на икономиката да поеме сътресението от настоящата криза

Помагаме на икономиката да поеме сътресението от настоящата криза

Програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия, в размер на 1350 млрд. евро има за цел да намали разходите при заемането на средства и да увеличи кредитирането в еврозоната. Това на свой ред следва да помогне на гражданите, предприятията и правителствата да получат достъп до средства, които може да са им необходими за преодоляването на кризата. Тази програма допълва програмата за закупуване на активи, която се изпълнява от 2014 г. насам.

По нея закупуваме няколко различни вида активи. Например, когато купуваме облигации директно от банките, ние им предоставяме повече средства, с които те могат да кредитират домакинствата и фирмите. Също така можем да купуваме облигации на предприятията, което им осигурява допълнителен източник на кредитиране. И двата вида покупки допринасят за стимулиране на разходите и инвестициите с цел да се подкрепи икономическият растеж.

Поддържаме достъпността на заемите

Поддържаме достъпността на заемите

Запазихме нашите основни лихвени проценти на безпрецедентно ниски равнища, така че разходите по заемите остават ниски.

Нашите лихвени проценти влияят върху цените на заемите. При ниски лихвени проценти за гражданите и предприятията е по-лесно да вземат заем, а това следва да подкрепи разходите и инвестициите.

Спомагаме за достъп до кредитиране за предприятията и домакинствата

Спомагаме за достъп до кредитиране за предприятията и домакинствата

Увеличихме средствата, които банките могат да заемат от нас. Също така намалихме изискванията за заемите, които банките вземат, за да кредитират най-пострадалите от разпространението на вируса, включително малките и средните предприятия. Един от начините за това бе чрез разхлабване на стандартите за обезпечението, което банките ни предоставят като вид гаранция за отпуснатия кредит. Временно разширихме списъка с активи, които банките могат да използват като обезпечение. Освен това не сме толкова строги по отношение на мярката, която прилагаме, за да определим стойността на тези активи (известна още като „дисконтиране“).

Грижим се кредитирането да не бъде възпрепятствано от опасения в краткосрочен план

Грижим се кредитирането да не бъде възпрепятствано от опасения в краткосрочен план

Във времена на значителна несигурност банките може да изпитват трудности при осигуряването на финансиране за краткосрочни нужди. Нашата цел е да помогнем на платежоспособните банки да изгладят всякакви временни проблеми с финансирането, като им предоставим възможност незабавно да получат заем при изгодни лихвени проценти. Така помагаме на банките да продължат да отпускат кредити на нуждаещите се граждани и фирми.

Спешната помощ за осигуряване на ликвидност не е безплатна

Повишаваме капацитета на банките за кредитиране

Временно смекчихме изискванията за средствата или „капитала“, който банките трябва да поддържат като буфер за периоди на затруднения. Освен това позволяваме на банките повече гъвкавост по надзорните графици, срокове и процедури.

Всички тези мерки помагат на банките в еврозоната да се съсредоточат върху своята ключова функция на кредитори през този извънреден период. От банките се очаква да използват всички освободени средства за поемане на загубите и за подкрепа на икономиката, а също и да не изплащат дивиденти.

Спешната помощ за осигуряване на ликвидност не е безплатна

Съхраняваме финансовата стабилност посредством международно сътрудничество

Централните банки в цял свят поддържат резерви във валути, различни от тяхната собствена. Това е така, защото местните банки също извършват операции в тези валути и понякога имат нужда от кредити в чуждестранна валута в ежедневната си дейност.

Във времена на значителна несигурност търсенето на активи в чуждестранна валута от страна на клиентите може да се увеличи. Ако банките не разполагат с достатъчно резерви в чуждестранна валута, за да отговорят на нарасналото търсене, това може да доведе до нестабилни пазари. Ето защо централните банки са въвели т.нар. линии за валутен суап. Тези суап линии позволяват на централната банка на дадена държава да обменя своите резерви в национална валута срещу тези на централна банка на друга държава и по този начин гарантират, че централните банки могат да отговорят на нарасналото търсене.

Наскоро с оглед на затрудненото положение отново активирахме преустановени суап линии и засилихме вече съществуващи такива с централни банки по цял свят.


Търсите актуална информация за коронавируса?

20 October 2020
Isabel Schnabel: Don’t take it for granted: the value of high-quality data and statistics for the ECB’s policymaking
Blog post by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB
19 October 2020
Yves Mersch: The ECB’s monetary policy amid the pandemic
Introductory remarks by Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the MNI Connect Roundtable
19 October 2020
Christine Lagarde: Interview with Le Monde
Interview with Christine Lagarde, President of the ECB, conducted by Marie Charrel and Eric Albert
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18 October 2020
Christine Lagarde: Remarks at the G30 International Banking Seminar
Contribution by Christine Lagarde, President of the ECB, during the session “Rebuilding and Sustaining Growth”
17 October 2020
Fabio Panetta: Interview with Kathimerini
Interview with Fabio Panetta, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Eirini Chrysolora
English
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language

Вижте всички публикации на тема коронавирус


Искате да научите повече?

Ние сме на Ваше разположение. Ако имате въпроси, свържете се с нас на info@ecb.europa.eu.