content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Ons antwoord op de coronapandemie

De ECB voert een pakket maatregelen uit om via het bankentoezicht en het monetair beleid de gevolgen van de coronapandemie voor de economie van het eurogebied te verzachten en om alle Europese burgers te ondersteunen.


“Buitengewone tijden vragen om buitengewone maatregelen. Ons commitment aan de euro kent geen grenzen. Wij zijn vastbesloten om binnen ons mandaat onze tools ten volle te benutten.”

Christine Lagarde, president van de ECB


Onze maatregelen ter ondersteuning van de economie van het eurogebied

De economie helpen de schok van de huidige crisis te weerstaan

De economie helpen de schok van de huidige crisis te weerstaan

Naar aanleiding van de pandemie heeft de ECB een aankoopprogramma van € 1.350 miljard opgezet: het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Hiermee wil ze de leenkosten verminderen en de kredietverlening in het eurogebied vergroten. Zo kunnen burgers, bedrijven en overheden toegang krijgen tot de financiële middelen die ze nodig hebben om de storm te doorstaan. Het programma is een aanvulling op de activa-aankoopprogramma's die sinds 2014 lopen.

Als onderdeel van het programma kopen we verschillende soorten waardepapier. Bijvoorbeeld: door rechtstreeks obligaties van banken te kopen, krijgen die meer financiële ruimte om krediet te verstrekken aan huishoudens en bedrijven. Ook kunnen we bedrijfsobligaties aankopen, wat voor deze bedrijven neerkomt op een aanvullende bron van krediet. Beide soorten aankopen helpen de consumptie en de investeringen te stimuleren en hebben als doel economische groei te bevorderen.

Lenen betaalbaar houden

Lenen betaalbaar houden

We houden onze basisrentetarieven op een historisch laag peil, zodat de leenkosten laag blijven.

Onze tarieven werken door in de rente die op leningen moet worden betaald. Dankzij de lage rente kunnen particulieren en bedrijven gemakkelijker geld lenen, wat de consumptie en de investeringen ten goede komt.

Krediet voor bedrijven en huishoudens bereikbaar houden

Krediet voor bedrijven en huishoudens bereikbaar houden

Banken kunnen meer van ons lenen. Bovendien hebben we het gemakkelijker gemaakt om krediet bij ons op te nemen waarmee de banken specifiek krediet kunnen verstrekken aan klanten die door de pandemie het hardst getroffen worden, zoals kleine en middelgrote ondernemingen. Dit hebben we onder meer gedaan via soepeler voorwaarden voor het onderpand dat banken ons bij kredietopname als zekerheid geven. Tijdelijk kunnen banken meer activa inzetten als onderpand. Daarnaast passen we een lagere correctie (haircut) toe om de waarde van deze activa te bepalen.

Kredietverlening vrijwaren van kortetermijnproblemen

Kredietverlening vrijwaren van kortetermijnproblemen

In tijden van grote onzekerheid kunnen banken het moeilijker hebben om voor de korte termijn financiering aan te trekken. Solvabele banken met een tijdelijk financieringsprobleem helpen we door onmiddellijk krediet ter beschikking te stellen, tegen een gunstige rente. Hierdoor kunnen banken krediet blijven verstrekken aan burgers en bedrijven in nood.

ELA is niet gratis

Kredietverleningscapaciteit van banken vergroten

Tijdelijk zijn we minder streng over het kapitaalbedrag dat banken moeten aanhouden als buffer voor moeilijke tijden. Tevens geven we banken enige ruimte door vanuit het toezicht tijdschema’s, deadlines en procedures aan te passen.

Dankzij al deze maatregelen kunnen de banken in het eurogebied zich in deze buitengewone tijd op hun kernfunctie richten: krediet verstrekken. De banken moeten het vrijgemaakte kapitaal inzetten om verliezen op te vangen en de economie te ondersteunen, niet om dividend uit te keren.

Noodliquiditeitssteun onder voorwaarden

Financiële stabiliteit handhaven via internationale samenwerking

Centrale banken overal ter wereld houden vreemdevalutareserves aan. Dit doen ze omdat hun binnenlandse banken ook zaken doen in vreemde valuta's en daarvoor soms leningen in deze vreemde valuta's nodig hebben.

Bij grote onzekerheid kan de vraag van klanten naar in vreemde valuta luidende activa toenemen. Als banken niet over voldoende deviezenreserves beschikken om aan deze vraag te voldoen, kunnen markten instabiel worden. Daarom hebben de centrale banken zogenoemde valutaswapovereenkomsten afgesloten. Dankzij deze overeenkomsten kan de centrale bank van één land de nationale valutareserves ruilen tegen die van de centrale bank van een ander land, zodat centrale banken aan de gestegen vraag kunnen voldoen.

Gelet op de actuele, moeilijke situatie hebben we onlangs een aantal swapfaciliteiten opnieuw in werking gesteld en bestaande swapovereenkomsten met centrale banken over de gehele wereld verbeterd.


Het allerlaatste nieuws over het coronavirus

20 October 2020
Isabel Schnabel: Don’t take it for granted: the value of high-quality data and statistics for the ECB’s policymaking
Blog post by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB
19 October 2020
Yves Mersch: The ECB’s monetary policy amid the pandemic
Introductory remarks by Yves Mersch, Member of the Executive Board of the ECB and Vice-Chair of the Supervisory Board of the ECB, at the MNI Connect Roundtable
19 October 2020
Christine Lagarde: Interview with Le Monde
Interview with Christine Lagarde, President of the ECB, conducted by Marie Charrel and Eric Albert
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18 October 2020
Christine Lagarde: Remarks at the G30 International Banking Seminar
Contribution by Christine Lagarde, President of the ECB, during the session “Rebuilding and Sustaining Growth”
17 October 2020
Fabio Panetta: Interview with Kathimerini
Interview with Fabio Panetta, Member of the Executive Board of the ECB, conducted by Eirini Chrysolora
English
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language

Bekijk alle publicaties over het coronavirus


Meer weten?

We staan klaar om u te helpen. Neem voor vragen contact met ons op: info@ecb.europa.eu.