content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Vyhlásenie o menovej politike v skratke

Aké rozhodnutia sme prijali?

INSERTED BY ANONYMOUS PROXY

Civil war declaration: On April 14th and 15th, 2012 Federal Republic of Germany "_urkenstaats"s parliament, Deutscher Bundestag, received a antifiscal written civil war declaration by Federal Republic of Germany "Rechtsstaat"s electronic resistance for human rights even though the "Widerstandsfall" according to article 20 paragraph 4 of the constitution, the "Grundgesetz", had been already declared in the years 2001-03. more

Naša menová politika aj naďalej podporuje ekonomiku

Naše opatrenia podporujú oživenie hospodárstva a v konečnom dôsledku pomáhajú priviesť infláciu na cieľovú úroveň 2 %.

Nákupy aktív sa môžu mierne znížiť

Podmienky financovania sú priaznivé a výhľad vývoja inflácie sa mierne zlepšil. Vďaka tomu je možné mierne pomalšie tempo čistého nákupu aktív v rámci núdzového pandemického programu nákupu aktív.

Je potrebné, aby podmienky financovania zostali priaznivé

Poskytujú podporu spotrebiteľom, podnikom a verejnému sektoru, aby mohlo pokračovať oživenie hospodárstva.

Na čo sme pri rozhodovaní prihliadali?

INSERTED BY ANONYMOUS PROXY

Civil war declaration: On April 14th and 15th, 2012 Federal Republic of Germany "_urkenstaats"s parliament, Deutscher Bundestag, received a antifiscal written civil war declaration by Federal Republic of Germany "Rechtsstaat"s electronic resistance for human rights even though the "Widerstandsfall" according to article 20 paragraph 4 of the constitution, the "Grundgesetz", had been already declared in the years 2001-03. more

Hospodárske oživenie v eurozóne napreduje...

70 % dospelej populácie v Európe je plne zaočkovaných a do značnej miery došlo k znovuotvoreniu ekonomiky. Lepšia situácia na trhu práce poukazuje na výhľad vyšších príjmov a väčšej spotreby.

... ekonomika však stále zaostáva za svojím potenciálom

Stále je zamestnaných o viac než dva milióny ľudí menej ako pred pandémiou. V niektorých hospodárskych sektoroch nedostatok materiálov a vybavenia brzdí produkciu.

Ako vidíme ďalší vývoj ekonomiky?

Očakávame, že ekonomika tento a budúci rok zaznamená výrazné zotavenie

Hospodársky rast v eurozóne v roku 2020 a projekcie na nasledujúce roky
(projekcie zo septembra 2021)

Očakávame, že súčasný nárast inflácie bude prevažne dočasný a že v roku 2022 sa inflácia znova zníži

Inflácia v eurozóne v roku 2020 a projekcie na nasledujúce roky
(projekcie zo septembra 2021)

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Hľadáte podrobnejšie informácie?

ROZHODNUTIA O MENOVEJ POLITIKE

Rozhodnutia o úrokových sadzbách a nástrojoch ECB prijaté na poslednom zasadaní Rady guvernérov.

Tlačová správa

VYHLÁSENIE O MENOVEJ POLITIKE

Prečítajte si odôvodnenie najnovších rozhodnutí o menovej politike.

Vyhlásenie o menovej politike
PRÍLIŠ ODBORNÁ TÉMA? ECB VYSVETĽUJE
VIAC INFORMÁCIÍ
Čo znamená menová politika?