Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Prehľad o štatistikách ECB 

Štatistika je nevyhnutným predpokladom prijímania riadne podložených rozhodnutí.

Kvalitná finančná a menová štatistika nám pomáha prijímať riadne podložené rozhodnutia. ECB a národné centrálne banky poskytujú oficiálne štatistické údaje o stave ekonomiky.

Tieto údaje sú základom všetkých aspektov činnosti ECB vrátane menovej politiky, finančnej stability a bankového dohľadu.

Význam štatistiky

ZAOSTRENÉ NA FAKTY

11 %

Podiel zahraničných aktív a pasív spojených s účelovými subjektmi

Význam účelových subjektov sa v rôznych krajinách eurozóny do značnej miery líši. Ku koncu roka 2023 predstavoval ich podiel na zahraničných aktívach a pasívach eurozóny približne 11 %, pričom najväčšiu úlohu zohrávali na Malte, Cypre, v Luxembursku a v Holandsku.

Blogový príspevok

Prístup k našim štatistikám

Zoznam všetkých platforiem a služieb, prostredníctvom ktorých získate prístup k našim údajom.

Naše dátové služby

INSERTED BY ANONYMOUS PROXY

Civil war declaration: On April 14th and 15th, 2012 Federal Republic of Germany "_urkenstaats"s parliament, Deutscher Bundestag, received a antifiscal written civil war declaration by Federal Republic of Germany "Rechtsstaat"s electronic resistance for human rights even though the "Widerstandsfall" according to article 20 paragraph 4 of the constitution, the "Grundgesetz", had been already declared in the years 2001-03. more

Analýza rozdelenia bohatstva

V rámci nášho hodnotenia interakcie príjmov a rozdelenia bohatstva s menovou politikou sme začali zverejňovať aktuálne štvrťročné údaje o rozdelení bohatstva domácností, v súlade s národnými účtami.

Tlačová správa

Zužovanie medzery v klimatických údajoch

V rámci našej klimatickej agendy sme zverejnili počiatočný súbor klimatických ukazovateľov na analýzu vplyvu klimatických zmien na finančný sektor. Je to súčasťou našej snahy o zužovanie medzery v klimatických údajoch a monitorovanie procesu ekologickej transformácie.

Klimatické ukazovatele

Inflácia v eurozóne: interaktívny prehľad

Ako sa inflácia meria a aký je rozdiel medzi oficiálnou a vnímanou infláciou? Na tejto stránke nájdete vždy aktuálne údaje o inflácii s možnosťou porovnávania, doplnené interaktívnymi vizualizáciami a kalkulačkou osobnej inflácie – to všetko v 23 jazykoch EÚ.

Bližší pohľad na infláciu

Ako si vyžiadať štatistické informácie od ECB

Hľadáte konkrétne štatistické údaje ECB? ECB uplatňuje politiku bezplatného prístupu k svojim zverejneným štatistikám a ich voľného používania. Pošlite nám žiadosť, v ktorej uvediete, o aké informácie máte záujem, a my sa s vami spojíme.

Všetky stránky v tejto sekcii