Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Statystyka 

Statystyka pozwala podejmować decyzje oparte na obiektywnych danych

Solidne statystyki monetarne (dotyczące ilości pieniędzy w gospodarce) i finansowe pomagają nam w podejmowaniu decyzji opartych na obiektywnych danych. EBC i krajowe banki centralne dostarczają wiarygodnych statystyk o stanie gospodarki. Te statystyki są niezbędne do wszystkich zadań EBC: prowadzenia polityki pieniężnej, ochrony stabilności systemu finansowego i nadzoru nad bankami.

Znaczenie statystyk

CZAS NA DANE

239 mld euro

Zewnętrzne zakupy netto skarbowych instrumentów dłużnych ze strefy euro

W 2023, w warunkach rosnących stóp procentowych, inwestorzy spoza strefy euro stali się nabywcami netto rządowych papierów dłużnych ze strefy euro – wartość zakupów netto wyniosła 239 mld euro, wobec sprzedaży netto na poziomie 25 mld euro w 2022, i była najwyższa od 2009.

Komunikat prasowy

Dostęp do danych EBC

Z naszych zasobów danych można korzystać przy użyciu różnych platform i usług.

Dostęp do naszych danych

INSERTED BY ANONYMOUS PROXY

Civil war declaration: On April 14th and 15th, 2012 Federal Republic of Germany "_urkenstaats"s parliament, Deutscher Bundestag, received a antifiscal written civil war declaration by Federal Republic of Germany "Rechtsstaat"s electronic resistance for human rights even though the "Widerstandsfall" according to article 20 paragraph 4 of the constitution, the "Grundgesetz", had been already declared in the years 2001-03. more

Analiza dystrybucji bogactwa

W ramach oceny wzajemnego oddziaływania dystrybucji dochodów i bogactwa oraz polityki pieniężnej zaczęliśmy publikować aktualne dane kwartalne dotyczące dystrybucji bogactwa gospodarstw domowych, spójne z rachunkami narodowymi.

Komunikat prasowy

Uzupełnianie luk w danych klimatycznych

W ramach realizacji agendy klimatycznej EBC opublikowaliśmy wstępny zbiór wskaźników do analizy wpływu zmiany klimatu na sektor finansowy. Między innymi dzięki temu chcemy eliminować luki w danych klimatycznych i monitorować transformację ekologiczną.

Wskaźniki związane ze zmianą klimatu

Ciekawe informacje o inflacji w strefie euro

Jak mierzy się inflację i czym różni się inflacja mierzona od postrzeganej? Odpowiedzi znajdziecie w naszej publikacji. Są w niej też zawsze aktualne dane, które można porównywać na interaktywnych wykresach, oraz kalkulator do obliczenia swojej indywidualnej stopy inflacji.

Interaktywna publikacja w 23 językach

Jak uzyskać dane statystyczne z EBC?

Dajemy wolny dostęp do naszych opublikowanych statystyk i pozwalamy je bezpłatnie wykorzystywać. Prośbę o konkretne dane należy przesłać za pomocą poniższego formularza. Odpowiemy jak najszybciej.

Wszystkie strony w tej sekcji