content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Badania i publikacje naukowe

Ekonomiści wnoszą wkład naukowy do decyzji EBC

EBC prowadzi badania ekonomiczne o szerokim zakresie. Pomagają one w kształtowaniu polityki pieniężnej i w ten sposób służą całemu społeczeństwu Europy.

Economic Bulletin

Biuletyn ekonomiczny przedstawia stan i perspektywy gospodarki, a zawarte w nim informacje są podstawą decyzji EBC w sprawie polityki pieniężnej. Ukazuje się osiem razy w roku, zawsze dwa tygodnie po posiedzeniu, na którym zapadają te decyzje.

Zobacz najnowsze i starsze wydania

Research Bulletin

Biuletyn naukowy przedstawia przekrój najnowszych opracowań ekonomistów EBC o szerokiej tematyce gospodarczej i finansowej. Ukazuje się co miesiąc.

Zajrzyj do tej publikacji

Financial Stability Review

W tym sprawozdaniu analizowane są potencjalne zagrożenia dla stabilności finansowej w strefie euro. Stabilność finansowa ma dla nas fundamentalne znaczenie, ponieważ jest jednym z warunków koniecznych do zapewnienia stabilnego poziomu inflacji.

Zajrzyj do sprawozdania

Macroprudential Bulletin

Rynki nieruchomości mają duży wpływ na stabilność finansową. W najnowszym wydaniu Macroprudential Bulletin szczegółowo przeanalizowano, dlaczego tak się dzieje i jakie wnioski można wyciągnąć z polityki makroostrożnościowej stosowanej w tym obszarze.

Zajrzyj do tej publikacji

Artykuły naukowe

EBC, podobnie jak inne wielkie banki centralne, prowadzi własne badania naukowe. Wnioski z tych badań są publikowane w różnych artykułach naukowych.

Artykuły naukowe

Eksperci EBC

Nasi ekonomiści analizują różne zagadnienia istotne dla działalności EBC i dostarczają naukowych przesłanek do jego decyzji. Chcecie wiedzieć, kim są i czym się zajmują?

Poznaj naszych ekspertów
KONFERENCJE I SEMINARIA
Informujemy o nadchodzących konferencjach i seminariach oraz możliwości wzięcia w nich udziału
ZAPRASZAMY DO PRACY I WSPÓŁPRACY

Szukamy naukowych umysłów!

Praca w EBC

Oferujemy możliwości ciekawej pracy w EBC dla ekonomistów, staże dla studentów oraz granty dla początkujących i doświadczonych naukowców.

Wszystkie oferty

Współpraca z EBC

Pod naszym kierownictwem i koordynacją są prowadzone badania naukowe w ramach różnych sieci badawczych. Także tą drogą pozyskujemy informacje potrzebne do podejmowania decyzji.

Sieci badawcze
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
Po co EBC prowadzi badania naukowe?

Wszystkie strony w tej sekcji