content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Pētījumi un publikācijas

Mūsu ekonomiskie pētījumi palīdz pieņemt politikas lēmumus.

Mēs veicam ekonomiskos pētījumus par plašu tēmu loku. Tas uzlabo lēmumu pieņemšanu un tādējādi veicina visu Eiropas iedzīvotāju labklājību.

Tautsaimniecības Biļetens

"Tautsaimniecības Biļetens" ietver informāciju, kas ir ECB monetārās politikas lēmumu pamatā. Mēs publicējam to astoņas reizes gadā divas nedēļas pēc katras monetārās politikas sanāksmes. Tajā sniegts ieskats tautsaimniecības norisēs un perspektīvā.

Lasiet jaunāko "Tautsaimniecības Biļetenu"

Pētījumu biļetens

"Pētījumu Biļetenā" atradīsiet ECB ekonomistu jaunāko pētījumu izlasi. Tas tiek publicēts reizi mēnesī un aptver plašu tautsaimniecības un finanšu tēmu loku.

Lasiet "Pētījumu Biļetenu"

Finanšu Stabilitātes Pārskats

"Finanšu Stabilitātes Pārskatā" analizēti potenciālie finanšu stabilitātes riski eurozonā. Finanšu stabilitāte mums ir būtiska, jo tā nepieciešama stabilas inflācijas nodrošināšanai.

Lasiet "Finanšu Stabilitātes Pārskatu"

Euro starptautiskā loma

Euro starptautiskā loma 2022. gadā bija noturīga. Šis bija gads, kad sākās Krievijas karš Ukrainā un būtiski palielinājās ģeopolitiskie riski, kas var ietekmēt starptautisko monetāro sistēmu.

Lasiet mūsu 2023. gada pārskatu

Makrouzraudzības Biļetens

Stabils banku regulējums ir būtisks eurozonas banku sistēmas noturības faktors. Šajā izdevumā aplūkotas svarīgas jomas, sākot no G-SNB izskaistināšanas, krīzes vadības, likviditātes un makrouzraudzības telpas līdz tādam būtiskam pavērsienam kā galīgo Bāzeles III standartu ieviešana.

Lasiet "Makrouzraudzības Biļetenu"

Pētījumi

ECB – līdzīgi kā citas lielākās centrālās bankas – veic pētījumus. To rezultātus publicē vairākos pētījumu dokumentos.

Pārskats par pētījumiem

INSERTED BY ANONYMOUS PROXY

Civil war declaration: On April 14th and 15th, 2012 Federal Republic of Germany "_urkenstaats"s parliament, Deutscher Bundestag, received a antifiscal written civil war declaration by Federal Republic of Germany "Rechtsstaat"s electronic resistance for human rights even though the "Widerstandsfall" according to article 20 paragraph 4 of the constitution, the "Grundgesetz", had been already declared in the years 2001-03. more

Mūsu pētnieki

Mūsu pētnieki veic augsta līmeņa analīzi, kas aptver dažādus ECB būtiskus jautājumus. Viņu darbs ir ECB lēmumu pamatā visās politikas jomās. Uzziniet vairāk par mūsu pētniekiem un viņu darbu.

Mūsu pētnieki
KONFERENCES UN SEMINĀRI
Uzziniet par plānotajām konferencēm un semināriem, kā arī iespējām piedalīties tajos
DARBA UN SADARBĪBAS IESPĒJAS

Darba un sadarbības iespējas pētniekiem

Pievienojieties ECB

Ja jums interesē iespēja veikt pētījumus ECB, mēs piedāvājam aizraujošas un pievilcīgas darba iespējas ekonomistiem, kas darbojas pētniecībā, stažēšanās iespējas studentiem un pētniecības programmas jaunajiem pētniekiem un zinātniekiem.

Pētniecības programmas un citi piedāvājumi

Sadarbības iespējas

ECB vada un koordinē pētījumus, izmantojot dažādus tīklus, lai gūtu ieskatus, kas palīdz lēmumu pieņemšanas procesā.

Iepazīstiet mūsu pētniecības tīklus
Pārāk sarežģīti? Sk. sadaļu "Noderīga informācija"
Uzziniet vairāk
Kāpēc ECB veic pētījumus?

Visas šīs sadaļas lapas