content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Uuringud ja väljaanded

Toetame poliitikakujundust majandusuuringute abil

Teeme majandusuuringuid väga mitmesugustel teemadel. See aitab tõhustada rahapoliitika kujundamist ja annab seega panuse kõigi eurooplaste heaolu suurendamisse.

Majandusülevaade

EKP majandusülevaates antakse teavet, mis on aluseks EKP rahapoliitilistele otsustele. Ülevaade avaldatakse kaheksa korda aastas kaks nädalat pärast iga rahapoliitikaistungit. Selles selgitatakse majanduse ja selle väljavaatega seotud suundumusi.

Loe viimast majandusülevaadet

Uuringute bülletään

Uuringute bülletäänis tutvustatakse EKP ökonomistide hiljuti avaldatud uurimistöid. Bülletään ilmub kord kuus ning käsitleb erinevaid majandus- ja finantsteemasid.

Loe uuringute bülletääni

Finantsstabiilsuse ülevaade

Väljaandes analüüsitakse võimalikke ohte euroala finantsstabiilsusele. Finantsstabiilsus on väga oluline, kuna on üks püsiva inflatsioonitaseme tagamiseks vajalikke komponente.

Loe finantsstabiilsuse ülevaadet

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve ülevaade

Kliimariskide pikaajaline laad ja nende mõjuga seotud ebakindlus valmistavad maailmamajandusele suuri probleeme. Käesolevas ülevaates käsitletakse vahendeid ja poliitikareforme, mida on vaja kliimariskide ohjeldamiseks ning keskkonnasäästlikumale majandusele ülemineku rahastamiseks.

Loe makrotasandi usaldatavusjärelevalve ülevaadet

Uurimistööd

Nagu teised suuremad keskpangad, teostab ka EKP majandusuuringuid. Nende tulemused avaldatakse uurimistoimetiste sarjas.

Uurimistööde ülevaade

EKP majandusuurijad

EKP majandusuurijad teevad kõrgetasemelisi analüüse mitmesugustel EKP jaoks olulistel teemadel. Nende töö loob aluse EKP otsustele kõigis poliitikavaldkondades. Loe lähemalt majandusuurijatest ja uurimistöödest.

EKP majandusuurijad
KONVERENTSID JA SEMINARID
Teave eelseisvate konverentside ja seminaride ning neil osalemise kohta
TEE MEIEGA KOOSTÖÖD

Võimalused majandusuurijatele

Tule meile tööle

Pakume põnevaid töövõimalusi majandusuuringutega tegelevatele ökonomistidele, praktikavõimalusi tudengitele ja stipendiumeid majandusteadlastele.

Tutvu stipendiumite ja teiste pakkumistega

Koostöövõimalused

EKP juhib ja koordineerib uuringuid mitme võrgustiku kaudu, et saada teavet, mis toetab otsuste tegemist.

Tutvu EKP teadusuuringute võrgustikuga
POLE ASJATUNDJA? TUTVU SUUNAVIITADEGA
LOE LÄHEMALT
Miks tehakse EKPs majandusuuringuid?

Kõik selle jaotise teemad