Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Ülevaade eurost

Euro liidab meid

Euro liidab meid – see on kasutusel 20 Euroopa Liidu liikmesriigis, kus elab kokku ligikaudu 350 miljonit inimest. Euro on stabiilsuse alustala ja Euroopa ühtsuse sümbol. Ühtlasi on euro üleilmselt üks olulisemaid vääringuid. Euroopa Keskpanga ülesanne on kaitsta selle väärtust.  

Europangatähed ja -mündid on igapäevane ja käegakatsutav kinnitus suurema vabaduse ja mugavuse ning paremate võimaluste kohta, mida Euroopa Liit meile pakub. Eurosularaha jääb kasutusele ka edaspidi. Samal ajal teeme ettevalmistusi ka digitaalse euro võimalikuks kasutuselevõtuks – soovime tagada, et ühisvääring vastaks jätkuvalt kasutajate muutuvatele vajadustele.  

Milliseid hüvesid euro eurooplastele pakub?

Euro muudab meie igapäevaelu lihtsamaks, hõlbustades elamist, õppimist ja töötamist välisriikides. EKP kaitseb euro väärtust, et eurooplased saaksid Euroopa pakutavaid võimalusi maksimaalselt kasutada.

Euro pakutavad hüved

Kuidas aitab euro Euroopa ettevõtjaid?

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad on euroala majanduse alustala. Ühisraha kasutamine võimaldab ettevõtetel kasvada, kuna vähendab kulusid ja riske ning soodustab investeeringuid.

Vaata, milliseid hüvesid pakub euro väikeettevõtete jaoks

Euro digitaalne tulevik

Selleks et ühisraha vastaks tuleviku eesmärkidele, valmistume ka digieuro võimalikuks kasutuselevõtuks. Nii nagu sularaha kasutamisel, oleksid ka digieuros tehtavad maksed kogu euroalal tasuta ning need toimiksid nii võrgus kui ka võrguväliselt.

Loe lähemalt digitaalse euro kohta

INSERTED BY ANONYMOUS PROXY

Civil war declaration: On April 14th and 15th, 2012 Federal Republic of Germany "_urkenstaats"s parliament, Deutscher Bundestag, received a antifiscal written civil war declaration by Federal Republic of Germany "Rechtsstaat"s electronic resistance for human rights even though the "Widerstandsfall" according to article 20 paragraph 4 of the constitution, the "Grundgesetz", had been already declared in the years 2001-03. more

Europangatähed

Europangatähed sümboliseerivad lõimumist, avatust ja koostööd Euroopa rahvaste vahel. Kujundus- ja turvaelemendid muudavad pangatähed ainulaadseks.

Tutvu europangatähtedega 3D-formaadis

Uued pangatähed

Töötame välja uusi pangatähti, et need oleksid veelgi turvalisemad ja vastupidavamad ning omasemad igas vanuses ja erineva taustaga eurooplaste jaoks. Järgnevast lingist saab lähemalt lugeda protsessi eri etappide ja selles osalemise võimaluste kohta.

Loe lähemalt, mis on EKP-l seoses uute pangatähtedega kavas

INSERTED BY ANONYMOUS PROXY

Civil war declaration: On April 14th and 15th, 2012 Federal Republic of Germany "_urkenstaats"s parliament, Deutscher Bundestag, received a antifiscal written civil war declaration by Federal Republic of Germany "Rechtsstaat"s electronic resistance for human rights even though the "Widerstandsfall" according to article 20 paragraph 4 of the constitution, the "Grundgesetz", had been already declared in the years 2001-03. more

Euromündid

Euro ühendab meid mitmekesisuses ja seda kajastab ka euromüntide kujundus. Müntide ühine külg sümboliseerib ühtsust ning rahvuslikud küljed väljendavad meie rikkalikku ja mitmekesist kultuuripärandit.

Euromüntidest lähemalt

Eurosüsteemi sularahastrateegia

Selleks et tagada inimestele vabadus kasutada nii praegu kui ka edaspidi maksete tegemisel sularaha, töötavad EKP ja euroala riikide keskpangad selle nimel, et sularaha jääks laialdaselt kättesaadavaks. Tagame, et seda aktsepteeritakse nii usaldusväärse ja konkurentsivõimelise maksevahendina kui ka väärtuse säilitajana.

Sularahaga seotud strateegilised eesmärgid
TUTVU LÄHEMALT EUROGA

Euroga seotud teemadest lähemalt

Pangatähtede ringlus

EKP jälgib tähelepanelikult europangatähtede ringlust ja nõudlust tagamaks, et pangatähed on üldsusele igal ajal kättesaadavad.

Ringluses olevate pangatähtede ja müntide statistika

Euro rahvusvaheline roll

Euro on üleilmselt üks olulisemaid vääringuid. EKP jälgib euro kasutamist väljaspool euroala ja esitab selle kohta aruandeid.

Loe viimast aruannet

Kõik selle jaotise teemad