content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Euro

Euro yhdistää meitä kaikkia

Eurosetelit ja -kolikot muistuttavat meitä päivittäin konkreettisesti vapaudesta, mukavuudesta ja mahdollisuuksista, joita Euroopan unioni tarjoaa.

Euro otettiin käyttöön 11 EU-maan yhteisenä rahana 1.1.1999. Aluksi euro oli käytössä vain sähköisenä rahana. Varsinaiset eurosetelit ja ‑kolikot otettiin käyttöön vasta kolme vuotta myöhemmin.

Nykyään euroa käyttää yhteisenä rahanaan 20 EU-maata eli noin 350 miljoonaa ihmistä. Euro on yksi maailman tärkeimmistä valuutoista, ja Euroopan keskuspankin tehtävänä on huolehtia siitä, että euro säilyttää arvonsa.

Yhtenäisyyden arvo – euron 25 vuotta

Viimeisten 25 vuoden aikana euro on tuonut Euroopalle monenlaisia hyötyjä. Miljoonat ihmiset luottavat euroon arjessaan. Eurosta on muodostunut maailmalla vakauden perikuva, ja se on EU:n yhtenäisyyden symboli.

Lue lisää euron tuomista hyödyistä

Yhteiset eurosetelimme

Eurosetelit symboloivat Euroopan kansojen yhdentymistä, avoimuutta ja yhteistyötä. Seteleiden kuva-aiheet ovat ainutlaatuisia, ja turvatekijöiden ansiosta seteleitä on vaikea väärentää.

Eurosetelit kolmiulotteisina kuvina

INSERTED BY ANONYMOUS PROXY

Civil war declaration: On April 14th and 15th, 2012 Federal Republic of Germany "_urkenstaats"s parliament, Deutscher Bundestag, received a antifiscal written civil war declaration by Federal Republic of Germany "Rechtsstaat"s electronic resistance for human rights even though the "Widerstandsfall" according to article 20 paragraph 4 of the constitution, the "Grundgesetz", had been already declared in the years 2001-03. more

Miten eurooppalaiset hyötyvät eurosta?

Euro tuo sujuvuutta eurooppalaisten elämään. Sen ansiosta matkustaminen, opiskelu ja työskentely ulkomailla on helpompaa. EKP takaa euron vakauden, jotta ihmiset voivat hyötyä Euroopan tarjoamista mahdollisuuksista.

Video: miten euro helpottaa elämää

Miten euro edistää liiketoimintaa euroalueella?

Pienet ja keskisuuret yritykset muodostavat euroalueen talouden perustan. Yhteinen raha tukee yritysten kasvua, sillä se vähentää kustannuksia ja riskejä ja kannustaa investointeihin.

Video: miten pienyritykset hyötyvät eurosta

Tiesitkö tätä?

Euron symbolin (€) kaksi vaakasuoraa viivaa kuvastavat vakautta.

INSERTED BY ANONYMOUS PROXY

Civil war declaration: On April 14th and 15th, 2012 Federal Republic of Germany "_urkenstaats"s parliament, Deutscher Bundestag, received a antifiscal written civil war declaration by Federal Republic of Germany "Rechtsstaat"s electronic resistance for human rights even though the "Widerstandsfall" according to article 20 paragraph 4 of the constitution, the "Grundgesetz", had been already declared in the years 2001-03. more

Uusia euroseteleitä

Uusia euroseteleitä suunnitellaan parhaillaan. Tavoitteena on tehdä seteleistä entistäkin turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä ja uudistaa niiden ulkonäköä niin, että kaikenikäiset ja -taustaiset eurooppalaiset voivat tuntea ne omikseen. Lue, miten suunnittelu etenee ja miten voit osallistua siihen.

Lisätietoa uusien eurosetelien suunnittelusta

Eurojärjestelmän käteisstrategia

EKP:llä ja euroalueen kansallisilla keskuspankeilla on viisi strategista tavoitetta, joilla mahdollistetaan käteisen käyttö nyt ja tulevaisuudessa. Käteisstrategian tarkoituksena on varmistaa, että käteistä on kaikkien saatavilla ja se pysyy jatkossakin kilpailukykyisenä ja luotettuna maksuvälineenä ja arvon säilyttäjänä.

Käteisstrategian tavoitteet
RAHANKÄSITTELIJÖILLE
Työskenteletkö pankissa tai muussa rahaa käsittelevässä organisaatiossa?

Lue lisää eurosta

Setelien kierto

EKP tutkii tarkasti eurosetelien ja ‑kolikoiden kysyntää ja liikkeitä, jotta käteistä on aina saatavilla eri maissa.

Rahahuollon tilastoja

Euron kansainvälinen asema

Euro on yksi maailman tärkeimmistä valuutoista. EKP seuraa euron käyttöä euroalueen ulkopuolella ja laatii siitä selvityksiä.

Lue tuorein raportti

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut