content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

An euro

Tugann an euro le chéile muid

Ar an 1 Eanáir 1999, shocraigh 11 thír de chuid an Aontais Eorpaigh a rátaí malairte, ghlac siad comhbheartas airgeadaíochta faoin mBanc Ceannais Eorpach agus sheol siad an euro mar a gcomhairgeadra nua. Airgeadra leictreonach a bhí sa euro i dtosach a úsaideadh i margaí airgeadais agus i gcomhair íocaíochtaí gan airgead tirim. Cuireadh nótaí bainc agus boinn euro i gcúrsaíocht agus isteach inár bpócaí trí bliana ina dhiaidh sin.

Sa lá atá inniu ann, is é an euro an t-airgeadra a úsáideann 19 dtír san Aontas Eorpach agus níos mó ná 340 milliún Eorpach. Tá sé ar cheann de na hairgeadraí is tábhachtaí ar domhan agus is orainne, an Banc Ceannais Eorpach, atá an cúram a luach a chaomhnú.

Is siombail inbhraithe iad nótaí bainc agus boinn euro a chuireann an tsaoirse, an áisúlacht agus na deiseanna a bhaineann leis an Aontas Eorpach i gcuimhne duit gach lá.

Straitéis airgid thirim an Eurochórais

Tá cúig chuspóir straitéiseacha ag an mBanc Ceannais Eorpach agus ag bainc cheannais an limistéir euro le cinntiú go mbeidh tú in ann airgead tirim a roghnú mar mhodh íocaíochta inniu agus amach anseo. Lenár straitéis, cinntítear go bhfuil fáil fhorleathan ar airgead tirim agus go nglactar leis mar mhodh íocaíochta iomaíoch iontaofa agus mar stór luacha.

Ár gcuspóirí staitéiseacha don airgead tirim

Cén fáth a bhfuil airgead tirim tábhachtach?

Cé go bhfuil íocaíochtaí digiteacha in úsáid ag daoine níos minice anois, tá airgead tirim riachtanach fós agus tá ról tábhachtach aige. Is féidir le duine ar bith airgead tirim a bheith aige nó aici agus é a úsáid go díreach, murab ionann agus na foirmeacha eile airgid. Le hairgead tirim, féadfaidh neamhspleáchas, príobhaideachas agus ionchuimsiú sóisialta a bheith ann agus níl an baol céanna cibearchoireachta ná caolaoise ag baint leis. Ina theannta sin, toisc gur airgead bainc cheannais atá ann cosnaítear é ar mhainneachtain.

Foghlaim tuilleadh faoin ról atá ag airgead tirim

Cén chaoi ar maith le daoine sa limistéar euro íocaíochtaí a dhéanamh?

D’iarramar ar 65,000 saoránach sa limistéar euro cuntas a choiméad ar feadh bliana ar an gcaoi ar íoc siad as nithe. Tháining faisnéis luachmhar chun cinn i dtorthaí an staidéir faoi na híocaíochta is fearr le daoine a úsaid agus faoina thábhachtaí atá airgead tirim dóibh sa domhan digiteach atá anois ann.

Léigh na torthaí

Níos láidre le chéile

Tá ár saol níos éasca a bhuí leis an euro toisc gur simplí atá sé ar dhaoine obair, trádáil, staidéar agus maireachtaíl thar lear. Oibrímid sa Bhanc Ceannais Euro le haghaidh todhchaí ina gcuirfidh an euro le do leasa ar bhealach níos fearr fós.

An tUachtarán Lagarde: céard dó a seasann an euro

Cén chaoi a gcuidíonn an euro le hEorpaigh gnó a dhéanamh?

Is iad fiontair bheaga agus mheánmhéide crann taca gheilleagar an limistéir euro. Foghlaim cén chaoi a mbaineann fiontraithe agus úineirí gnólachtaí beaga leas as an airgeadra aonair.

Féach

Nótaí bainc sábháilte agus marthanacha

Infheistímid i dtaighde ar theicneolaíochtaí nua ionas go mbeidh na nótaí bainc a úsáideann tú níos sábháilte agus níos láidre. Idir 2013 agus 2019, sheolamar an dara sraith nótaí bainc, sraith Europa, a bhfuil gnéithe nualaíocha slándála le sonrú inti.

Féach ar nótaí bainc euro in 3D

Tá sraith Europa curtha í gcrích againn

Cuireadh na nótaí bainc €100 agus €200 nua i gcúrsaíocht i mí na Bealtaine 2019. Is iad sin na nótaí deireanacha i sraith nótaí bainc Europa ar nótaí níos marthanaí iad a bhfuil gnéithe slándála nua acu.

Féach ar nótaí bainc euro in 3D
DAOINE GAIRMIÚLA A OIBRÍONN LE hAIRGEAD TIRIM
An láimhseálaí gairmiúil airgid thirim thú ó bhanc tráchtála, ó oifig an phoist nó ó eagraíocht eile?
FOGHLAIM TUILLEADH FAOIN EURO

Tuilleadh ábhair a bhaineann le nótaí bainc

Sonraí maidir le cúrsaíocht nótaí bainc

Scrúdaímid cúrsaíocht agus éileamh nótaí bainc euro go cúramach ionas go mbeidh rochtain agatsa i gcónaí ar nótaí bainc euro.

Staitisticí maidir le cúrsaíocht nótaí bainc agus bonn

Ról idirnáisiúnta an euro

Tá an euro ar cheann de na hairgeadraí is tábhachtaí ar domhan. Coinnímid súil ar úsáid an euro taobh amuigh den limistéar euro agus tuairiscímid mar gheall uirthi.

Léigh an tuairisc is déanaí uainn

Gach leathanach sa rannóg seo