content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Euro

Euro nas jednoczy

1 stycznia 1999 jedenaście państw Unii Europejskiej ustaliło sztywne kursy swoich walut, przyjęło wspólną politykę pieniężną pod przewodnictwem Europejskiego Banku Centralnego i wprowadziło nową, wspólną walutę: euro. Początkowo była to waluta niematerialna, stosowana jedynie do rozliczeń na rynkach finansowych i płatności bezgotówkowych. Banknoty i monety euro trafiły do obiegu – i naszych portfeli – trzy lata później.

Dziś euro jest walutą 19 państw unijnych i ponad 340 milionów ich mieszkańców. Należy do głównych walut światowych, a na straży jego wartości stoi Europejski Bank Centralny.

Banknoty i monety euro są dla nas na co dzień namacalnym symbolem wolności, wygody i możliwości, jakie Unia Europejska daje swoim obywatelom.

Strategia Eurosystemu w sprawie gotówki

EBC i banki centralne krajów strefy euro wyznaczyły i realizują pięć celów strategicznych, żeby zapewnić społeczeństwu możliwość płacenia gotówką zarówno dziś, jak i w przyszłości. Nasza strategia gwarantuje, że gotówka pozostanie powszechnie akceptowana jako konkurencyjny i wiarygodny środek płatniczy oraz środek gromadzenia oszczędności.

Strategiczne cele dotyczące gotówki

Z czego wynika znaczenie gotówki?

Mimo rosnącej popularności płatności elektronicznych gotówka pozostaje niezbędna i nadal odgrywa ważną rolę. To jedyna forma pieniądza, którą każdy może posiadać i bezpośrednio stosować. Zapewnia niezależność, chroni prywatność i sprzyja włączeniu społecznemu. Ponadto jest mniej narażona na ataki cyberprzestępców i oszustwa. A jako że emituje ją bank centralny, jest chroniona przed niewypłacalnością emitenta.

Więcej o roli gotówki

Preferowane formy płatności w strefie euro

Poprosiliśmy 65 tys. mieszkańców strefy euro, żeby przez rok zapisywali, jak dokonują poszczególnych płatności. To badanie dostarczyło cennych informacji o tym, jakie metody płatności są preferowane i jak ważna jest gotówka w dobie cyfryzacji.

Wyniki badania

Razem jesteśmy silniejsi

Euro upraszcza nam życie, bo ułatwia handel i podróże zagraniczne oraz naukę, pracę i mieszkanie w innym kraju. EBC dąży do tego, żeby w przyszłości wspólna waluta jeszcze bardziej przyczyniała się do dobrobytu społeczeństwa.

Prezes Lagarde o znaczeniu euro

Jak euro pomaga europejskim przedsiębiorcom?

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią kręgosłup gospodarki strefy euro. Pokazujemy, jakie korzyści wspólna waluta przynosi przedsiębiorcom i właścicielom małych firm.

Obejrzyj

Dobrze zabezpieczone i trwałe banknoty

Inwestujemy w badania nad nowymi technologiami, żeby banknoty były jeszcze trwalsze i odporniejsze na fałszowanie. W latach 2013−2019 stopniowo wprowadziliśmy drugą serię banknotów pod nazwą „Europa”, w której zastosowaliśmy nowatorskie zabezpieczenia.

Banknoty euro w 3D

Seria „Europa” jest już kompletna

W maju 2019 do obiegu weszły dwa ostatnie nominały z serii „Europa” – 100 i 200 euro. Banknoty z tej serii są trwalsze i mają nowe zabezpieczenia.

Banknoty euro w 3D
OSOBY PRACUJĄCE Z GOTÓWKĄ
Pracujesz w banku komercyjnym, na poczcie lub w innym miejscu, gdzie masz zawodowo do czynienia z gotówką?
WIĘCEJ NA TEMAT EURO

Szczegółowe informacje o banknotach

Obieg banknotów

Uważnie monitorujemy, ile banknotów euro znajduje się w obiegu i jakie jest na nie zapotrzebowanie, żeby zagwarantować społeczeństwu stały dostęp do gotówki.

Statystyki dotyczące obiegu banknotów i monet

Międzynarodowa rola euro

Euro jest jedną z najważniejszych walut na świecie. Obserwujemy jego stosowanie poza strefą euro i publikujemy raporty na ten temat.

Najnowszy raport
NIE JESTEŚ EKSPERTEM? PRZYDA SIĘ OBJAŚNIACZ!
OBJAŚNIAMY:
Co musi zrobić kraj, żeby wejść do strefy euro?

Wszystkie strony w tej sekcji