content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Rahapolitiikka

Hintavakaus edistää talouskasvua

EKP:n ensisijaisena tavoitteena on pitää hintataso vakaana, niin että euro säilyttää arvonsa. Tässä osiossa kerrotaan rahapolitiikan strategiasta ja sen vaikutuksesta jokapäiväiseen elämään euroalueella.

Rahapoliittiset päätökset

EKP:n neuvosto tekee kuuden viikon välein rahapoliittisia päätöksiä arvioituaan, miten inflaatiovauhti voidaan saada kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi. Päätösten taustoista kerrotaan lehdistö­tilaisuudessa kunkin rahapoliittisen kokouksen jälkeen.

Rahapolitiikka­kokousten lehdistötilaisuudet

Rahapoliittinen katsaus

Kuvitetussa katsauksessa kerrotaan tärkeimmät tiedot rahapoliittisista päätöksistä lyhyesti ja ytimekkäästi. Lisäksi tarjolla on laajempi katsaus ja lehdistötiedote.

Rahapoliittinen katsaus pähkinänkuoressa

Mikä on EKP?

EKP on perustettu 1.6.1998. Silloin valmisteltiin yhteisen rahan eli euron käyttöönottoa. EKP:llä on nykyisinkin monenlaisia tehtäviä, jotka vaikuttavat kaikkien elämään.

Mitä Euroopan keskuspankki tekee?

Rahapolitiikka käytännössä

Rahapolitiikan tavoitteena on pitää hintataso vakaana. Päätökset vaikuttavat lainojen ja pankkitilien korkoihin. EKP pystyy vaikuttamaan talouteen monin tavoin.

Lisätietoa toiminta­mahdollisuuksista

Rahoitusoperaatiot

EKP:n korkopäätökset vaikuttavat ennen kaikkea siihen, millaisella korolla se tarjoaa lainaa rahoitusjärjestelmän tarpeisiin. Rahoitusoperaatioita on monenlaisia.

Avomarkkina­operaatiot

Pandemia

EKP:n vastaus koronaviruspandemiaan


Päätösten taustoja

RAHAPOLITIIKKAKOKOUKSET

EKP:n neuvoston jokaisesta rahapolitiikkakokouksesta julkaistaan myöhemmin selonteko, jossa esitetään yhteenveto käydystä keskustelusta.

Päätökset ja selonteot

TALOUSKATSAUS

Talouskatsauksessa tarkastellaan talouden, rahoitusmarkkinoiden ja rahatalouden kehitystä. Tarkastelun tuloksia käytetään rahapoliittisten päätösten pohjana.

Talouskatsaukset
Yleistajuista oheistietoa
Lisätietoa
Mitä on rahapolitiikka?

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut