Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Обзор на темата за паричната политика и пазарите

Ценовата стабилност е най-добрият начин, по който паричната политика може да допринесе за икономическия растеж

В ЕЦБ главната ни цел е ценова стабилност. Ние служим на гражданите в еврозоната, като работим за запазването на стойността на еврото. В този раздел ще научите за нашата стратегия на паричната политика, какви инструменти използваме и как те намират отражение във Вашето ежедневие. 

Освен това следим финансовите пазари. Това ни дава информация за основната ни задача да поддържаме цените стабилни, допринасяйки по този начин за икономическия растеж.

Решения по паричната политика

На всеки шест седмици приемаме решения по паричната политика – определяме какво трябва да се направи, за да се задържи инфлацията на целевото равнище от 2%. Веднага след това председателят и заместник-председателят обясняват подробно решенията на пресконференция.

Решения по паричната политика и повече информация

Изявление за паричната политика

Вземаме решения по паричната политика на всеки шест седмици – определяме какво следва да се предприеме, за да се държи инфлацията под контрол. Те са обяснени накратко и на достъпен език в нагледната версия на изявлението.

Най-важното от нашето изявление за паричната политика

Инструменти и мерки по политиките

Нашата парична политика влияе върху това колко Ви струва да вземете средства в заем и каква лихва ще получите за спестяванията си, така че да бъде осигурена стабилност на цените. Вижте как действат нашите инструменти и мерки.

Повече информация за нашите инструменти

Парични операции

Наред с определянето на основни лихвени проценти ние провеждаме операции на открития пазар. Вижте актуална информация за тези операции.

Повече информация

Обезпечения

Когато банките заемат пари от нас, те трябва да предоставят като гаранция достатъчно обезпечение. Искате да научите какви обезпечения приемаме? Търсите статистика за получените от нас обезпечения?

Още информация за обезпеченията
COVID-19
Нашите мерки във връзка с пандемията

Прозрачност

Научете повече за обосновката на решенията ни по паричната политика и за сътрудничеството в цяла Европа

Съобщения за паричната политика

Ние публикуваме съобщения за заседанията на Управителния съвет, на които се приемат решенията по паричната политика. В тези документи се представя в резюме протичането на разискванията.

Съобщения за паричната политика
Икономически бюлетин

Икономическият бюлетин представя повече информация за икономическите, финансовите и паричните тенденции, въз основа на които вземаме нашите решения по паричната политика.

Прочетете повече
Контактни групи за пазарите

Съставили сме редица контактни групи за пазарите, които да гарантират, че политиките ни се изпълняват гладко и ефективно. Освен това групите дават възможност да разговаряме с множество участници на пазара и да следим отблизо тенденциите на световните финансови пазари.

Контактни групи за пазарите
Публични консултации

Ние редовно търсим мнения по решенията и инициативите, които засягат финансовите пазари. Този пряк диалог ни позволява да се ползваме от знанията на участниците или наблюдателите на тези пазари.

Текущи и предишни публични консултации
За неспециалисти: Прочетете нашата обяснителна статия
Научете повече
Какво представлява паричната политика?

Всички страници в този раздел