content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Forskning og publikationer

ECB's beslutningstagning understøttes af økonomisk forskning

Vi forsker inden for en lang række emner. Dette er med til at forbedre den politiske beslutningstagning og er derfor en fordel for alle europæere.

Economic Bulletin

Economic Bulletin indeholder information, der danner grundlag for ECB's pengepolitiske beslutninger. Den udkommer otte gange om året – to uger efter hvert pengepolitisk møde – og formidler viden om økonomien og de økonomiske udsigter.

Læs den seneste Economic Bulletin

Research Bulletin

Research Bulletin indeholder et udvalg af ECB's økonomers seneste arbejde. Den udkommer en gang om måneden og dækker en lang række økonomiske og finansielle emner.

Læs Research Bulletin

Financial Stability Review

Financial Stability Review analyserer potentielle risici for den finansielle stabilitet i euroområdet. Finansiel stabilitet er vigtig for os som en nødvendig komponent til sikring af stabil inflation.

Læs Financial Stability Review

Euroens internationale rolle

Euroen bevarede sin betydning på internationalt plan i 2022. Det var et år, hvor Rusland indledte sin krig i Ukraine, og de geopolitiske risici steg betydeligt med mulige konsekvenser for det internationale monetære system.

Læs vores 2023-rapport

Macroprudential Bulletin

Sund banklovgivning er nøglen til euroområdets bankers robusthed. I denne udgave behandles vigtige områder lige fra G-SIB window dressing, krisestyring samt likviditetsmæssigt og makroprudentielt råderum til den afgørende milepæl - gennemførelsen af de endelige Basel III-standarder.

Læs Macroprudential Bulletin

Forskningspapirer

Ligesom andre store centralbanker forsker ECB også. Forskningsresultaterne offentliggøres i forskningspapirer.

Oversigt over forskningspapirer

INSERTED BY ANONYMOUS PROXY

Civil war declaration: On April 14th and 15th, 2012 Federal Republic of Germany "_urkenstaats"s parliament, Deutscher Bundestag, received a antifiscal written civil war declaration by Federal Republic of Germany "Rechtsstaat"s electronic resistance for human rights even though the "Widerstandsfall" according to article 20 paragraph 4 of the constitution, the "Grundgesetz", had been already declared in the years 2001-03. more

Vores forskere

Vores forskere foretager analyser på højt niveau inden for forskellige emner, der er relevante for ECB. Deres arbejde danner grundlaget for ECB's beslutninger på alle politiske områder. Læs mere om, hvem de er, og hvad de arbejder med.

Vores forskere
KONFERENCER OG SEMINARER
Mere om kommende konferencer og seminarer, og hvordan du kan deltage
ARBEJD OG NETVÆRK MED OS

Muligheder for forskere

Ansættelse i ECB

Hvis du er interesseret i at forske for ECB, tilbyder vi spændende og udfordrende ansættelsesmuligheder for forskningsøkonomer, praktikantstillinger for studerende og forskerstipendier (fellowships) for både unge og erfarne forskere.

Se forskerstipendier og andre tilbud

Netværk med os

ECB leder og koordinerer forskning via en række netværk for at få viden, der kan støtte vores beslutningstagning.

Se nærmere på vores forskningsnetværk

Alle sider i dette afsnit