content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
Nejnovější informace naleznete v anglické verzi této stránky.

Statistika

Statistiky mají pro přijímání informovaných rozhodnutí zásadní význam

Správné finanční a měnové statistiky nám pomáhají přijímat informovaná rozhodnutí. ECB spolu s národními centrálními bankami poskytuje úřední statistiky o zdraví ekonomiky.

O tyto statistiky se opírají všechny oblasti činnosti ECB, včetně měnové politiky, finanční stability a bankovního dohledu.

Význam statistik

DŮLEŽITÁ FAKTA

53 mld. EUR

Propad finančních aktiv eurozóny vůči Rusku

Celková finanční aktiva eurozóny vůči Rusku na konci prvního čtvrtletí roku 2022 činila 385 mld. EUR, což odpovídá 1,2 % zahraničních aktiv eurozóny. Od konce čtvrtého čtvrtletí roku 2021 tato celková částka poklesla o 53 mld. EUR (12 %).

Tisková zpráva

Statistiky ECB si můžete procházet i stahovat

Všechny úřední statistiky ECB jsou bezplatně k dispozici v rámci naší komplexní služby zpřístupnění dat online.

Datové úložiště ECB

Měnový vývoj v eurozóně

Podívejte se na aktuální tempo růstu úvěrů domácnostem a podnikům a na tempo růstu peněžní zásoby.

Statistické zprávy o měnovém vývoji

Řízení statistiky a rámec kvality

Evropské národní centrální banky kladou velký důraz na tvorbu statistik vysoké kvality. Řádně je spravují, dodržují standardy vysoké kvality a zaručují důvěrnost informací.

Řízení a rámec kvality

Lepší údaje o emisích cenných papírů a jejich držbě

Naše údaje o dluhových cenných papírech a akciích jsou nyní k dispozici rychleji a jsou podrobnější. Prohlédněte si nové datové soubory o emisích cenných papírů a jejich držbě.

Cenné papíry

Interaktivní zobrazení inflace v eurozóně

Jak se inflace měří a jaký je rozdíl mezi naměřenou a vnímanou inflací? Podívejte se na srovnatelné a vždy aktuální údaje o inflaci včetně interaktivních vizuálních prvků a kalkulačky osobní inflace, a to ve 23 jazycích EU.

Zjistit více

Seznamte se se statistikou eurozóny

Podívejte se na vizualizaci a porovnejte statistiku eurozóny se statistikami jednotlivých zemí na internetových stránkách „Euro Area Statistics“ (Statistika eurozóny). Naleznete na nich základní ekonomické údaje v přehledném formátu.

Statistiky jsou k dispozici ve všech úředních jazycích EU a lze je snadno vložit do digitálních médií.

www.euro-area-statistics.org
PUBLIKAČNÍ ŘADA „ECB STATISTICS PAPER SERIES“: RYCHLÝ PŘEHLED O STATISTICE
Statistics Paper Series (SPS) je publikační řada, v jejímž rámci mohou statistici, ekonomové a další odborníci zveřejňovat inovativní práce v oblasti statistiky, které jsou předmětem zájmu centrálních bank.

Žádost o statistické údaje ECB

Hledáte konkrétní statistické údaje ECB? Na statistiky, které zveřejňujeme, uplatňujeme zásadu volného přístupu a volného opětovného použití. Pošlete nám žádost s popisem, o co máte zájem, a my vám co nejdříve odpovíme.

NEJSTE ODBORNÍK? PODÍVEJTE SE NA STRÁNKY „ECB VYSVĚTLUJE“
VÍCE INFORMACÍ
Proč je statistika důležitá?

Všechny stránky v této části