content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

8 ta' Jannar 2021
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 536,543 0
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 344,296 −2,883
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 85,102 −277
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 259,193 −2,606
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 20,066 −3,370
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 10,801 −3,535
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 10,801 −3,535
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 1,792,754 −440
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 180 −288
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 1,792,574 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 0 −152
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 38,891 13,562
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 3,899,757 8,841
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 3,703,448 8,806
  7.2 Titoli oħra 196,309 35
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 22,676 0
9 Assi oħra 318,930 −6,786
Attiv totali 6,984,713 5,389
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,430,147 −4,364
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 3,637,300 148,106
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 3,089,948 284,617
  2.2 Faċilità tad-depożitu 547,349 −136,513
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 2 2
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 14,155 −9,409
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 559,142 −52,162
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 474,809 −41,364
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 84,333 −10,798
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 355,479 −75,666
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 8,049 233
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 3,866 −29
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 3,866 −29
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 54,799 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 300,622 −793
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 512,529 −356
12 Kapital u riżervi 108,626 −172
Passiv totali 6,984,713 5,389
12 January 2021
Commentary