Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
Piero Cipollone
Member of the ECB's Executive Board
  • BLOG ECB

Zachovanie slobodného výberu spôsobu, akým platíme

25. júna 2024

Piero Cipollone

Digitálne euro by v sebe spájalo praktické výhody digitálnych platieb s funkciami podobnými hotovosti. Člen Výkonnej rady ECB Piero Cipollone vysvetľuje, ako by digitálne euro rozšírilo slobodu Európanov pri výbere spôsobu platieb.

Sloboda je základnou zásadou Európskej únie. Každý občan EÚ môže slobodne žiť, pracovať, študovať a podnikať v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.

Euro v tomto smere zohráva kľúčovú úlohu. Umožňuje nám nakupovať a predávať tovary a služby kdekoľvek v eurozóne.

Európska centrálna banka (ECB) poskytovaním eurových bankoviek zohráva zásadnú úlohu pri zachovávaní týchto slobôd. Väčšina Európanov chce mať možnosť hotovostných platieb a mnohí hotovosť považujú za nevyhnutnú pre svoju slobodu: je ľahko dostupná, inkluzívna, univerzálne akceptovaná v celej eurozóne a ponúka najvyššiu úroveň súkromia.

Zatiaľ však nemáme obdobu hotovosti na vykonávanie digitálnych platieb, čo obmedzuje našu slobodu v čoraz digitálnejšom veku.

Niekedy môžeme na elektronické platby v obchodoch využiť možnosti ponúkané v jednotlivých štátoch, ako napríklad bankové karty či digitálne peňaženky. Vo väčšine krajín eurozóny však takéto národné riešenia neexistujú. Ak aj existujú, často nefungujú pri nakupovaní cez internet, delení účtov medzi priateľmi alebo cestovaní po eurozóne. To nás núti spoliehať sa na neeurópske karty alebo elektronické platobné riešenia – hoci ani tie nie sú vždy akceptované – a používať viaceré spôsoby platby.

ECB v záujme odstránenia týchto nedostatkov pracuje na digitálnom eure. Naďalej sme plne odhodlaní zachovať hotovosť, jej výhody však chceme vniesť aj do digitálneho sveta. Digitálne euro by spotrebiteľom prinieslo ďalšiu možnosť platieb, ktorá by bola doplnkom hotovosti. O jeho používaní by rozhodovali sami.

Digitálne euro by v sebe spájalo praktické výhody digitálnych platieb s funkciami podobnými hotovosti. Podobne ako bankovky by Európanom ponúkalo slobodu využívať jednotný verejný platobný prostriedok akceptovaný v celej eurozóne na digitálne platby v obchodoch, cez internet alebo medzi jednotlivcami. Dalo by sa používať aj bez pripojenia na internet – offline – takže by umožnilo vykonávať transakcie aj v prípade slabého mobilného signálu, či dokonca v prípade výpadku elektrického prúdu.

Digitálne euro by firmám v eurozóne uľahčilo poskytovanie celoeurópskych digitálnych platobných riešení. Zintenzívnilo by tým hospodársku súťaž na trhu, na ktorom v súčasnosti dominuje niekoľko neeurópskych subjektov, a znížilo tak náklady pre obchodníkov i spotrebiteľov. Zároveň by upevnilo strategickú autonómiu a odolnosť Európy. Vo svete, ktorý je čoraz viac rozdelený a vystavený dominantnému postaveniu veľkých technologických firiem, je našou zodpovednosťou zabezpečiť, aby mali Európania vždy možnosť účinne realizovať cenovo dostupné a bezpečné platby.

Digitálne euro by ponúkalo väčšie súkromie, než zvyčajne ponúkajú existujúce komerčné riešenia. V prípade platieb offline by k údajom o transakciách mal prístup len platiteľ a príjemca platby. Pri platbách online by sme používali najnovšie technológie na zvýšenie ochrany súkromia. Všetky údaje by boli pseudonymizované a uchovávané v jurisdikcii EÚ, takže by podliehali celosvetovo najprísnejším normám ochrany súkromia. Na dodržiavanie pravidiel ochrany údajov z našej strany by dohliadali nezávislé orgány poverené kontrolou ochrany údajov.

S bezplatnými základnými funkciami by digitálne euro nikoho nevylučovalo, a to ani občanov s obmedzenými digitálnymi a finančnými zručnosťami či zraniteľné skupiny. Príslušná aplikácia by každému ponúkala inkluzívny a prístupný platobný prostriedok.

Digitálne euro by nebolo len ďalším platobným prostriedkom – ešte viac by zblížilo Európanov v čoraz digitálnejšom a nestabilnejšom svete. Uľahčilo by nám život a zároveň by zachovalo našu slobodu výberu.

Európska komisia pred rokom predložila balík opatrení pre jednotnú menu na ochranu hotovostných platieb v celej eurozóne a vytvorenie rámca na možné vydanie digitálneho eura, ktoré sa zváži až po prijatí tohto rámca európskymi zákonodarcami. Vítame prebiehajúcu demokratickú diskusiu a budeme naďalej aktívne komunikovať so všetkými zainteresovanými stranami.

Svet okolo nás sa mení a geopolitické riziká rastú, a preto nesmieme poľaviť. Spoločne môžeme zaistiť, aby euro – naša jednotná mena– bolo pripravené na digitálnu éru a naďalej podporovalo cenné slobody občanov Európy.

Tento blogový príspevok bol zverejnený v médiách v rámci eurozóny.

Pozrite si blog ECBprihláste sa na odber ďalších príspevkov.