content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

3 septembrie 2021
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 514 693 1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 477 285 145
  2.1 Creanțe asupra FMI 209 719 13
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 267 565 132
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 24 847 −170
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 11 080 235
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 11 080 235
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 211 456 −927
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 16 −96
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 211 440 −831
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 35 359 808
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 596 069 11 514
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 412 844 14 359
  7.2 Alte titluri de valoare 183 225 −2 846
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 142 0
9 Alte active 314 603 4 617
Total active 8 207 534 16 222
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 500 839 770
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 543 236 88 706
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 727 964 64 966
  2.2 Facilitatea de depozit 812 981 23 760
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 291 −21
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 30 465 7 223
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 736 283 −91 684
  5.1 Administrație publică 617 470 −86 168
  5.2 Alte pasive 118 813 −5 516
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 285 995 6 608
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 12 310 −134
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 2 911 −52
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 2 911 −52
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 174 656 0
10 Alte pasive 313 859 4 826
11 Conturi de reevaluare 497 589 0
12 Capital și rezerve 109 391 −40
Total pasive 8 207 534 16 222
Annexes
7 September 2021