content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

3. rujna 2021.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 514 693 1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 477 285 145
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 209 719 13
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 267 565 132
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 24 847 −170
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 11 080 235
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 11 080 235
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 211 456 −927
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 16 −96
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 211 440 −831
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 35 359 808
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 596 069 11 514
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 412 844 14 359
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 183 225 −2 846
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 142 0
9 Ostala imovina 314 603 4 617
Ukupno imovina 8 207 534 16 222
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 500 839 770
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 543 236 88 706
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 727 964 64 966
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 812 981 23 760
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 291 −21
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 30 465 7 223
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 736 283 −91 684
  5.1 Opća država 617 470 −86 168
  5.2 Ostale obveze 118 813 −5 516
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 285 995 6 608
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 12 310 −134
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 2 911 −52
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 2 911 −52
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 174 656 0
10 Ostale obveze 313 859 4 826
11 Računi revalorizacije 497 589 0
12 Kapital i pričuve 109 391 −40
Ukupno obveze 8 207 534 16 222
Annexes
7 September 2021