content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

3. september 2021
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 514.693 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 477.285 145
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 209.719 13
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 267.565 132
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 24.847 −170
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 11.080 235
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 11.080 235
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.211.456 −927
  5.1 Primære markedsoperationer 16 −96
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.211.440 −831
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 35.359 808
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.596.069 11.514
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.412.844 14.359
  7.2 Andre værdipapirer 183.225 −2.846
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.142 0
9 Andre aktiver 314.603 4.617
Aktiver i alt 8.207.534 16.222
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.500.839 770
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.543.236 88.706
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.727.964 64.966
  2.2 Indlånsfacilitet 812.981 23.760
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2.291 −21
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 30.465 7.223
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 736.283 −91.684
  5.1 Offentlig forvaltning og service 617.470 −86.168
  5.2 Andre forpligtelser 118.813 −5.516
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 285.995 6.608
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 12.310 −134
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 2.911 −52
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 2.911 −52
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 174.656 0
10 Andre forpligtelser 313.859 4.826
11 Revalueringskonti 497.589 0
12 Kapital og reserver 109.391 −40
Passiver i alt 8.207.534 16.222
Annexes
7 September 2021