content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2021 09 03
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 514 693 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 477 285 145
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 209 719 13
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 267 565 132
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 847 −170
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 11 080 235
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 11 080 235
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 211 456 −927
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 16 −96
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 211 440 −831
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 35 359 808
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 596 069 11 514
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 412 844 14 359
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 183 225 −2 846
8 Valdžios skola eurais 22 142 0
9 Kitas turtas 314 603 4 617
Visas turtas 8 207 534 16 222
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 500 839 770
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 543 236 88 706
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 727 964 64 966
  2.2 Indėlių galimybė 812 981 23 760
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 291 −21
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 30 465 7 223
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 736 283 −91 684
  5.1 Valdžiai 617 470 −86 168
  5.2 Kiti įsipareigojimai 118 813 −5 516
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 285 995 6 608
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 310 −134
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 911 −52
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 2 911 −52
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 174 656 0
10 Kiti įsipareigojimai 313 859 4 826
11 Perkainojimo sąskaitos 497 589 0
12 Kapitalas ir rezervai 109 391 −40
Visi įsipareigojimai 8 207 534 16 222
Annexes
7 September 2021