Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

5. července 2024
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 757 478 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 510 177 −50
  2.1 Pohledávky za MMF 232 350 −32
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 277 827 −18
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 15 007 877
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 893 −136
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 893 −136
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 90 600 −4 388
  5.1 Hlavní refinanční operace 6 704 −4 374
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 83 845 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 51 −14
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 28 378 −4 135
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 707 132 −7 602
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 489 036 −6 990
  7.2 Ostatní cenné papíry 218 096 −612
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 832 0
9 Ostatní aktiva 351 201 −8 870
Aktiva celkem 6 497 699 −24 304
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 562 170 2 256
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 255 161 17 675
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 160 841 −9 331
  2.2 Vkladová facilita 3 094 320 27 005
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 33 697 −2 437
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 193 319 −11 818
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 115 894 −9 845
  5.2 Ostatní závazky 77 426 −1 973
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 200 843 −20 994
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 15 821 803
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 709 366
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 5 709 366
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 178 966 0
10 Ostatní závazky 201 922 −10 153
11 Účty přecenění 750 441 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 99 650 −2
Pasiva celkem 6 497 699 −24 304
Annexes
9 July 2024