Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2024 07 05
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 757 478 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 510 177 −50
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 232 350 −32
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 277 827 −18
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 007 877
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 893 −136
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 893 −136
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 90 600 −4 388
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 6 704 −4 374
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 83 845 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 51 −14
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 28 378 −4 135
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 707 132 −7 602
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 489 036 −6 990
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 218 096 −612
8 Valdžios skola eurais 20 832 0
9 Kitas turtas 351 201 −8 870
Visas turtas 6 497 699 −24 304
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 562 170 2 256
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 255 161 17 675
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 160 841 −9 331
  2.2 Indėlių galimybė 3 094 320 27 005
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 33 697 −2 437
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 193 319 −11 818
  5.1 Valdžiai 115 894 −9 845
  5.2 Kiti įsipareigojimai 77 426 −1 973
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 200 843 −20 994
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 821 803
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 709 366
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 709 366
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 178 966 0
10 Kiti įsipareigojimai 201 922 −10 153
11 Perkainojimo sąskaitos 750 441 0
12 Kapitalas ir rezervai 99 650 −2
Visi įsipareigojimai 6 497 699 −24 304
Annexes
9 July 2024