Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

Sprendimai dėl pinigų politikos

2024 m. birželio 6 d.

Šiandien Valdančioji taryba nusprendė sumažinti visas tris ECB pagrindines palūkanų normas 25 baziniais punktais. Atsižvelgdama į naujausią infliacijos perspektyvos, bazinės infliacijos dinamikos ir pinigų politikos poveikio perdavimo stiprumo vertinimą, Valdančioji taryba pažymi, kad dabar yra atėjęs tinkamas laikas švelninti ribojamąją pinigų politiką. Palūkanų normų lygis nebuvo keistas devynis mėnesius. Per laikotarpį nuo Valdančiosios tarybos posėdžio 2023 m. rugsėjo mėn. infliacija sumažėjo daugiau kaip 2,5 procentinio punkto, o infliacijos perspektyva pastebimai pagerėjo. Sumažėjo ir bazinė infliacija, o tai tik dar labiau patvirtina, kad kainų spaudimas atslūgo ir visų laikotarpių infliacijos lūkesčiai sumažėjo. Dėl vykdomos pinigų politikos finansavimo sąlygos buvo griežtos. Tai slopino paklausą ir palaikė stabilius infliacijos lūkesčius ir tuo reikšmingai prisidėjo prie infliacijos mažinimo.

Tačiau, nepaisant per pastaruosius ketvirčius padarytos pažangos, sparčiai augantis darbo užmokestis prisideda prie stipraus vidaus kainų spaudimo, tad infliacija greičiausiai viršys tikslinį lygį ir įsibėgėjus kitiems metams. Palyginti su kovo mėn. prognozėmis, naujausios Eurosistemos ekspertų parengtos tiek bendrosios, tiek grynosios infliacijos prognozės 2024 ir 2025 m. buvo padidintos. Dabar ekspertai numato, kad bendroji infliacija 2024 m. vidutiniškai sudarys 2,5 %, 2025 m. – 2,2 %, o 2026 m. – 1,9 %. Taip pat numatoma, kad infliacijos, neįskaitant energijos ir maisto produktų, vidutinis lygis 2024 m. bus 2,8 %, 2025 m. – 2,2 %, o 2026 m. – 2,0 %. Ekonomikos augimas 2024 m. turėtų padidėti iki 0,9 %, 2025 m. jis bus 1,4 %, o 2026 m. – 1,6 %.

Valdančioji taryba yra pasiryžusi užtikrinti, kad infliacija laiku grįžtų į tikslinį 2 % vidutiniu laikotarpiu lygį. Ji palaikys pinigų politikos palūkanų normas pakankamai ribojančio lygio tol, kol tai bus reikalinga, kad pasiektų šį tikslą. Sprendimus dėl tinkamo ribojimo lygio bei trukmės Valdančioji taryba ir toliau priims per kiekvieną posėdį atskirai, vadovaudamasi gaunamaisiais duomenimis. Visų pirma, sprendimus dėl palūkanų normų ji priims įvertinusi infliacijos perspektyvą, atsižvelgdama į gaunamus ekonominius ir finansinius duomenis, bazinės infliacijos raidą ir pinigų politikos poveikio perdavimo mastą. Valdančioji taryba nėra iš anksto įsipareigojusi laikytis kokios nors konkrečios palūkanų normų raidos krypties.

Šiandien Valdančioji taryba taip pat patvirtino, kad šių metų antrąjį pusmetį ji kas mėnesį po 7,5 mlrd. eurų mažins Eurosistemos vertybinių popierių, įsigytų pagal specialiąją pandeminę pirkimo programą (SPPP), portfelį. SPPP portfelio mažinimo tvarka iš esmės atitiks tvarką, taikytą mažinant pagal turto pirkimo programą (TPP) įsigyto turto pozicijas.

ECB pagrindinės palūkanų normos

Valdančioji taryba nusprendė sumažinti visas tris ECB pagrindines palūkanų normas 25 baziniais punktais. Pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų norma ir palūkanų normos naudojantis ribinio skolinimosi ir indėlių galimybėmis bus sumažintos iki atitinkamai 4,25 %, 4,50 % ir 3,75 %. Šios palūkanų normos bus taikomos nuo 2024 m. birželio 12 d.

Turto pirkimo programa (TPP) ir specialioji pandeminė pirkimo programa (SPPP)

TPP portfelis mažėja nustatytu ir numatomu tempu, nes Eurosistema nebereinvestuoja pagrindinių sumų, gautų iš vertybinių popierių, suėjus jų terminui.

Valdančioji taryba iki 2024 m. birželio pabaigos toliau reinvestuos visas pagrindines sumas, gautas iš pagal SPPP įsigytų vertybinių popierių išpirkimo, suėjus jų terminui. Antrąjį pusmetį ji mažins SPPP portfelį po vidutiniškai 7,5 mlrd. eurų per mėnesį. Valdančioji taryba ketina nutraukti reinvesticijas pagal SPPP 2024 m. pabaigoje.

Ji ir toliau laikysis lankstumo principo reinvestuojant sumas, gautas iš pagal SPPP įsigytų vertybinių popierių išpirkimo, suėjus jų terminui, kad sumažintų su pandemija susijusią riziką pinigų politikos poveikio perdavimo mechanizmui.

Refinansavimo operacijos

Bankams grąžinant per tikslines ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas pasiskolintas lėšas, Valdančioji taryba reguliariai vertins, kokį poveikį tikslinės skolinimo operacijos ir pagal jas pasiskolintų sumų grąžinimas daro jos pinigų politikos pozicijai.

***

Valdančioji taryba yra pasirengusi koreguoti visas pagal jai suteiktus įgaliojimus turimas priemones, kad infliacija grįžtų į tikslinį 2 % vidutiniu laikotarpiu lygį, ir užtikrinti sklandų pinigų politikos poveikio perdavimą. Be to, kovai su nepageidaujama, netvarkinga rinkos raida, galinčia rimtai trikdyti pinigų politikos poveikio perdavimą visose euro zonos šalyse, gali būti naudojama politikos poveikio perdavimo apsaugos priemonė. Tai padėtų Valdančiajai tarybai veiksmingiau vykdyti jai suteiktus įgaliojimus užtikrinti kainų stabilumą.

ECB Pirmininkė pakomentuos, kuo remiantis priimti šie sprendimai, šiandien 14.45 val. (Vidurio Europos laiku) prasidedančioje spaudos konferencijoje.

Dėl tikslios formuluotės, kuriai pritarė Valdančioji taryba, žr. tekstą anglų kalba.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai