SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

6. juni 2024

Styrelsesrådet besluttede i dag at sænke ECB's tre officielle renter med 25 basispoint. På grundlag af en opdateret vurdering af inflationsudsigterne, udviklingen i den underliggende inflation og styrken af den pengepolitiske transmission er det nu hensigtsmæssigt at lempe den pengepolitiske restriktion efter ni måneders fastholdelse af renterne. Siden Styrelsesrådets møde i september 2023 er inflationen faldet med over 2,5 procentpoint, og inflationsudsigterne er forbedret markant. Den underliggende inflation er også aftaget, hvilket styrker tegnene på, at prispresset er aftagende, og inflationsforventningerne er reduceret for alle tidshorisonter. Pengepolitikken har gjort, at finansieringsforholdene stadig er restriktive. Dæmpningen af efterspørgslen og den fortsatte faste forankring af inflationsforventningerne har bidraget væsentligt til, at inflationen er bragt ned igen.

Samtidig og på trods af det fremskridt, der er opnået i de seneste kvartaler, er det indenlandske prispres fortsat stærkt, fordi lønvæksten er steget, og inflationen vil sandsynligvis holde sig over målet et godt stykke ind i 2025. De seneste makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemet stab for både den samlede inflation og kerneinflationen er blevet opjusteret for 2024 og 2025 sammenlignet med martsfremskrivningerne. Eurosystemets stab forventer nu en samlet inflation på i gennemsnit 2,5 pct. i 2024, 2,2 pct. i 2025 og 1,9 pct. i 2026. Inflationen ekskl. energi og fødevarer ventes at være i gennemsnit 2,8 pct. i 2024, 2,2 pct. i 2025 og 2,0 pct. i 2026. Den økonomiske vækst forventes at stige med op til 0,9 pct. i 2024, 1,4 pct. i 2025 og 1,6 pct. i 2026.

Styrelsesrådet er fast besluttet på at sikre, at inflationen rettidigt bringes tilbage til 2 pct.-målet på mellemlangt sigt. Styrelsesrådet vil holde de pengepolitiske renter tilstrækkeligt restriktive, så længe det er nødvendigt for at opnå dette mål. Styrelsesrådet vil fortsat benytte en dataforankret tilgang møde for møde til at bestemme restriktionens hensigtsmæssige niveau og varighed. Styrelsesrådets rentebeslutninger baseres især på en vurdering af inflationsudsigterne med udgangspunkt i nye økonomiske og finansielle data, udviklingen i den underliggende inflation og styrken af den pengepolitiske transmission. Styrelsesrådet forpligter sig ikke på forhånd til en bestemt renteudvikling.

Styrelsesrådet bekræftede også i dag, at det vil reducere Eurosystemets værdipapirbeholdning under opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP) med i gennemsnit 7,5 mia. euro i løbet af 2. halvår. Fremgangsmåden til at reducere PEPP-beholdningerne vil stort set være på linje med den, der blev anvendt under programmet til opkøb af aktiver (APP).

ECB's officielle renter

Styrelsesrådet har besluttet at sænke ECB's tre officielle renter med 25 basispoint. Renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten sænkes således til henholdsvis 4,25 pct., 4,50 pct. og 3,75 pct. med virkning fra 12. juni 2024.

Programmet til opkøb af aktiver (APP) og opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP)

APP-porteføljen reduceres i et afmålt og forudsigeligt tempo, idet Eurosystemet ikke længere geninvesterer afdragene på hovedstolen fra værdipapirer, der forfalder.

Styrelsesrådets vil fortsat fuldt ud geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt under PEPP, efterhånden som de forfalder, indtil udgangen af juni 2024. I 2. halvår vil Styrelsesrådet reducere PEPP-porteføljen med 7,5 mia. euro i gennemsnit pr. måned. Styrelsesrådet vil bringe geninvesteringer under PEPP-programmet til ophør ved udgangen af 2024.

Styrelsesrådet vil fortsat anvende fleksibilitet i geninvesteringen af indfrielser, som forfalder i PEPP-porteføljen, med henblik på at imødegå pandemirelaterede risici i tilknytning til den pengepolitiske transmissionsmekanisme.

Markedsoperationer

Efterhånden som bankerne tilbagebetaler det, de har lånt under de målrettede langfristede markedsoperationer, vil Styrelsesrådet regelmæssigt vurdere, hvordan målrettede långivningsoperationer og den løbende tilbagebetaling heraf bidrager til dets pengepolitiske linje.

***

Styrelsesrådet er rede til at tilpasse alle sine instrumenter inden for sit mandat for at sikre, at inflationen bringes tilbage til 2 pct.-målet på mellemlangt sigt, og for at opretholde den velfungerende transmission af pengepolitikken. TPI (instrumentet til beskyttelse af den pengepolitiske transmission) kan desuden tages i brug med henblik på at imødegå en uønsket, ukontrolleret markedsdynamik, som udgør en alvorlig trussel mod den pengepolitiske transmission i alle lande i euroområdet, og gør det således muligt for Styrelsesrådet at opfylde sit prisstabilitetsmandat mere effektivt.

Formanden for ECB vil give en redegørelse for disse beslutninger på en pressekonference, der begynder kl. 14.45 CET i dag.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt