content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

30. travnja 2021.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 499 254 −40
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 351 962 738
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 86 525 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 265 437 738
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 26 519 −540
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 10 620 −300
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 10 620 −300
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 107 246 145
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 252 126
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 106 994 19
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 37 548 3 205
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 207 981 8 504
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 019 929 14 841
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 188 052 −6 337
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 646 0
9 Ostala imovina 304 170 −2 046
Ukupno imovina 7 567 945 9 665
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 455 129 3 047
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 237 151 53 581
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 633 738 168 137
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 601 752 −114 551
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 1 661 −5
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 17 426 −17
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 687 176 −60 873
  5.1 Opća država 605 920 −64 420
  5.2 Ostale obveze 81 256 3 548
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 208 024 8 239
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 9 986 154
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 012 −147
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 3 012 −147
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 176 0
10 Ostale obveze 298 411 5 727
11 Računi revalorizacije 485 434 −14
12 Kapital i pričuve 110 022 −32
Ukupno obveze 7 567 945 9 665
Annexes
4 May 2021