content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2021 04 30
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 499 254 −40
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 351 962 738
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 86 525 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 265 437 738
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 519 −540
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 620 −300
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 620 −300
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 107 246 145
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 252 126
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 106 994 19
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 37 548 3 205
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 207 981 8 504
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 019 929 14 841
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 188 052 −6 337
8 Valdžios skola eurais 22 646 0
9 Kitas turtas 304 170 −2 046
Visas turtas 7 567 945 9 665
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 455 129 3 047
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 237 151 53 581
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 633 738 168 137
  2.2 Indėlių galimybė 601 752 −114 551
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 661 −5
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 17 426 −17
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 687 176 −60 873
  5.1 Valdžiai 605 920 −64 420
  5.2 Kiti įsipareigojimai 81 256 3 548
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 208 024 8 239
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 986 154
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 012 −147
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 3 012 −147
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 176 0
10 Kiti įsipareigojimai 298 411 5 727
11 Perkainojimo sąskaitos 485 434 −14
12 Kapitalas ir rezervai 110 022 −32
Visi įsipareigojimai 7 567 945 9 665
Annexes
4 May 2021