content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

19. november 2021
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 517 894 40
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 490 655 73
  2.1 Nõuded IMFi vastu 214 894 −8
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 275 761 81
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 25 544 −1 221
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 10 711 −284
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 711 −284
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 208 834 −79
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 172 −82
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 208 659 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 3 3
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 31 940 2 832
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 818 387 29 422
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 640 364 29 245
  7.2 Muud väärtpaberid 178 023 177
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 153 0
9 Muud varad 316 193 −2 865
Varad kokku 8 442 311 27 918
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 516 313 856
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 557 024 −78 978
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 787 098 −115 425
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 767 795 36 437
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 132 10
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 39 913 −957
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 809 503 97 670
  5.1 Valitsussektor 686 554 90 424
  5.2 Muud kohustused 122 950 7 247
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 385 848 8 189
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 14 954 −531
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 3 809 −544
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 3 809 −544
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 176 130 0
10 Muud kohustused 323 525 2 213
11 Ümberhindluskontod 505 979 0
12 Kapital ja reservid 109 312 0
Kohustused kokku 8 442 311 27 918
Annexes
23 November 2021