content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

19. november 2021
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 517.894 40
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 490.655 73
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 214.894 −8
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 275.761 81
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 25.544 −1.221
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.711 −284
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.711 −284
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.208.834 −79
  5.1 Primære markedsoperationer 172 −82
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.208.659 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 3 3
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 31.940 2.832
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.818.387 29.422
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.640.364 29.245
  7.2 Andre værdipapirer 178.023 177
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.153 0
9 Andre aktiver 316.193 −2.865
Aktiver i alt 8.442.311 27.918
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.516.313 856
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.557.024 −78.978
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.787.098 −115.425
  2.2 Indlånsfacilitet 767.795 36.437
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2.132 10
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 39.913 −957
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 809.503 97.670
  5.1 Offentlig forvaltning og service 686.554 90.424
  5.2 Andre forpligtelser 122.950 7.247
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 385.848 8.189
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 14.954 −531
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 3.809 −544
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 3.809 −544
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 176.130 0
10 Andre forpligtelser 323.525 2.213
11 Revalueringskonti 505.979 0
12 Kapital og reserver 109.312 0
Passiver i alt 8.442.311 27.918
Annexes
23 November 2021