content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

19.11.2021
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 517 894 40
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 490 655 73
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 214 894 −8
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 275 761 81
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 544 −1 221
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 711 −284
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 711 −284
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 208 834 −79
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 172 −82
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 208 659 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 3 3
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 31 940 2 832
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 818 387 29 422
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 640 364 29 245
  7.2 Muut arvopaperit 178 023 177
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 153 0
9 Muut saamiset 316 193 −2 865
Vastaavaa yhteensä 8 442 311 27 918
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 516 313 856
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 557 024 −78 978
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 787 098 −115 425
  2.2 Talletusmahdollisuus 767 795 36 437
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 132 10
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 39 913 −957
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 809 503 97 670
  5.1 Julkisyhteisöt 686 554 90 424
  5.2 Muut 122 950 7 247
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 385 848 8 189
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 14 954 −531
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 3 809 −544
  8.1 Talletukset ja muut velat 3 809 −544
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 176 130 0
10 Muut velat 323 525 2 213
11 Arvonmuutostilit 505 979 0
12 Pääoma ja rahastot 109 312 0
Vastattavaa yhteensä 8 442 311 27 918
Annexes
23 November 2021