Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Privacyverklaring voor de website

De ECB hecht veel belang aan bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de hieronder omschreven doeleinden en niet voor marketingdoeleinden.

Alle persoonlijke informatie wordt verwerkt volgens het EU-recht inzake gegevensbescherming en de regels van de ECB voor IT-veiligheid en vertrouwelijkheid.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De ECB is de verwerkingsverantwoordelijke en binnen de ECB is het directoraat-generaal Communicatie verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Een beperkte groep medewerkers van de ECB heeft toegang tot uw persoonsgegevens. Externe instellingen kunnen namens en op aanwijzing van de ECB eveneens gegevens verwerken.

Welke informatie verzamelt de ECB via deze website en met welk doel?

Cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die een website naar de browser van uw computer verzendt. In dit bestandje wordt informatie opgeslagen die nuttig kan zijn als u de website later weer bezoekt. Cookies helpen ons om voorkeuren van gebruikers op te slaan, trends in het gebruik van de website op geaggregeerd niveau te volgen en de website prettiger in het gebruik te maken.

Cookies

Niet geaccepteerd

Eens in de zes maanden verwijderen we al onze eigen cookies en vragen we u opnieuw om een selectie te maken. Op die manier houden we uw voorkeuren geldig en actueel.

Functionele cookies

Functionele cookies onthouden uw keuzes en de aanpassingen die u tijdens het bezoek aan de website doet, zoals het instellen van uw voorkeurstaal, en helpen ons zo de bruikbaarheid en werking van de website te verbeteren.

Performance cookies

Performance cookies verzamelen informatie over het gebruik van onze website en geven ons bijvoorbeeld inzicht in wat onze gebruikers interesseert en hoe effectief onze communicatie is. Op die manier kunnen we de inhoud van de website beter toesnijden op uw wensen en behoeften en ons aanbod verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat u gemakkelijker kunt vinden wat u zoekt. Tot die performance cookies horen ook de cookies van socialemediaplatforms en Google-diensten waarvan we op de website gebruikmaken.

Zo gebruiken we Google Analytics voor statistieken over het gebruik van de website. De gegevens gaan naar servers van Google (die zich buiten de EU kunnen bevinden) en worden gebruikt om de ECB te voorzien van geaggregeerde statistieken over het aantal, de duur en de herkomst van bezoeken, gebruikspatronen, demografische gebruikersgegevens en op deze website uitgevoerde zoekacties.

We kunnen daarnaast Google Optimize inzetten om te testen hoe we onze website prettiger in het gebruik kunnen maken.

We verzamelen gegevens om het aantal bezoekers van de diverse website-onderdelen bij te houden, het verkeer op de site te managen en de functionaliteit en bruikbaarheid te verbeteren. We identificeren geen individuele bezoekers en we ontvangen anonieme, geaggregeerde gegevens.

Google heeft zijn eigen privacybeleid.

Google Analytics Privacybeleid van Google Certificering Privacy Shield

Google slaat, met uw toestemming, alleen de volgende persoonsgegevens op: online-identificatoren, waaronder via cookies, internetprotocol(IP)-adressen en apparatuuridentificatoren; klantidentificatoren. De ECB heeft gekozen voor een bewaartermijn van 14 maanden in Google Analytics. De ECB heeft standaard gekozen voor IP-anonimisering en heeft de gebruikersnaam uitgezet.

We doen ook een proef met Matomo Cloud, een in Europa gevestigde dienst voor het verzamelen van statistieken over het gebruik van de website. Alle verzamelde gegevens worden geanonimiseerd en alleen op de servers van de ECB opgeslagen. Het privacybeleid van Matomo Cloud is beschikbaar op de website van het bedrijf.

Cookies van andere externe partijen

Voor bepaalde externe elementen van onze website zijn cookies nodig. Videospelers of content van sociale media op onze website kunnen bijvoorbeeld cookies plaatsen. Deze functionaliteiten werken dan ook niet als u geen cookies accepteert.

Informatie uit logbestanden

Elke keer dat u een website bezoekt, stuurt uw browser gegevens door die automatisch op servers worden opgeslagen. Deze serverlogbestanden kunnen de volgende informatie bevatten: de datum en het tijdstip van uw bezoek, uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt, de browsertaal en de schermgrootte van de browser, en één of meer cookies waaraan uw browser kan worden herkend. De logbestanden worden maximaal tien maanden bewaard en dan gewist. De informatie die de ECB verzamelt, wordt uitsluitend gebruikt voor geaggregeerde statistieken over het gebruik van deze website en voor onderhoud en beveiliging.

Persoonsgegevens via de website of per e-mail

Andere persoonsgegevens verzamelen wij uitsluitend met uw toestemming. Zo vragen wij uw e-mailadres als u zich aanmeldt voor een mailinglijst. Op de betreffende pagina's vindt u nadere informatie over de persoonsgegevens die we verzamelen.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De ECB verzamelt en verwerkt persoonsgegevens op grond van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, zullen uw persoonsgegevens vanaf dat moment niet meer worden verwerkt. De eerdere verwerking blijft rechtmatig.

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren, de verwerking van uw gegevens te beperken en, onder bepaalde voorwaarden, om verwijdering van uw gegevens te vragen.

Neem als u uw rechten wilt uitoefenen contact op met het directoraat-generaal Communicatie op webmaster@ecb.europa.eu. Nadere vragen over gegevensbescherming kunt u ook richten aan de functionaris voor gegevensbescherming van de ECB (dpo@ecb.europa.eu).

Verder kunt u over de verwerking van uw persoonsgegevens altijd contact opnemen met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (European Data Protection Supervisor – EDPS).

Alle pagina's in dit deel