content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

8. oktober 2021
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 517.801 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 488.041 318
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 213.618 219
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 274.424 99
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 24.863 −13
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.660 −77
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.660 −77
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.208.876 30
  5.1 Primære markedsoperationer 232 85
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.208.644 −55
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 29.790 −3.284
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.689.747 23.291
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.507.603 23.411
  7.2 Andre værdipapirer 182.144 −119
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.153 0
9 Andre aktiver 322.353 4.871
Aktiver i alt 8.314.285 25.137
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.507.798 2.307
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.588.293 53.404
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.806.160 44.887
  2.2 Indlånsfacilitet 779.628 8.524
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2.506 −6
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 25.651 −924
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 749.365 −26.287
  5.1 Offentlig forvaltning og service 626.212 −27.225
  5.2 Andre forpligtelser 123.153 938
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 319.529 −4.017
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 12.485 −84
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 4.290 221
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.290 221
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 176.130 0
10 Andre forpligtelser 315.383 518
11 Revalueringskonti 506.008 0
12 Kapital og reserver 109.352 0
Passiver i alt 8.314.285 25.137
Annexes
12 October 2021